Ik ben interesse gaan tonen voor de duivensport, tijdens het ziekbed van mijn oom Wim van Gelder.

Na zijn overlijden in 1968, zijn de duiven in de Riviërahal in Diergaarde Blijdorp verkocht.

De duiven die overbleven kwamen in mijn bezit.

Hiermee ben ik in 1969 gestart met het houden van duiven.

Mijn oom kwam al in 1957 bij de gebroeders Janssen over de vloer dus ik had gelijk het goede soort.

Mijn toenmalige buurman Leen van Wel nam toen voor mij de jonge duiven mee naar de vereniging, zodat ze konden worden afgericht.

In 1970 ben ik op de naam van mijn vader begonnen.

Het ging gelijk al goed ik vloog als jongen van 14 jaar, gelijk al twee eerste prijzen in de vereniging.

Ik heb in de loop der jaren altijd goed mee kunnen komen.

Net voor mijn diensttijd in 1976 ben ik op bezoek geweest bij J Tounier en Zn in Lommel België.

En ik heb daar wat jongen gekocht, en ben dat tot 1983 blijven doen.

Toen heb ik in 1987 via Henk spiering, kennis gemaakt met Jan Ouwerkerk en ik heb daar wat koppels eieren gekocht, en met deze duiven ging het gelijk goed.

En tot op heden bestaat mijn duivenbestand voor 70% uit Ouwerkerk duiven rechtstreeks, of via mijn duiven maat Henk Spiering.